Kristiansund Småbåtlag - Årsmøtet 2014.Til forsiden


Småbåtbrygga

Årsmøte ble avholdt tirsdag 25/3 med ca 40 oppmøtte medlemmer.
Årsberetning og regnskap for 2013 ble i gjennomgått og godkjent.
Budsjett for 2014 og innkomne forslag ble det også enighet om.
Valget gikk også etter planen og valgkomiteens forslag ble klappet igjennom
uten motforslag.

Det nye styret er som følger:
Leder:            Frits Kristiansen
Nestleder:      Bernt Golmen
Sekretær:       Oddvar Pedersen
Styremedlem:  Karl Erik Eriksson
Styremedlem:  Jan Grip
Varamedlem:   Øyvind Kirkenes
Varamedlem:   Ove ReitenAvtroppende leder Karl Erik leverer formannsklubba til
påtroppende leder Frits Kristiansen.

Den nye lederen overleverer blomster til avtroppende leder Karl Erik.

Karl Erik med blomster som takk for lang og tro
tjeneste. (I 16 år har han styrt skuta i storm og stille.)
 


Sist oppdatert 26.03.14