Kristiansund Småbåtlag - dugnad.Til forsiden


Småbåtbrygga

 

Vi har dugnad tirsdager og torsdager mellom kl. 17.00 / 18.00 og 20.00 (Avhengig av årstiden)

Henvendelse til dugnad skjer ved oppmøte på "din brygge" eller ved Småbåtbrygga.

Kontaktpersoner er brygge- og havneformenn.

Evt. over telefon 468 19 204  til daglig leder

Kristiansund Småbåtlags medlemmer som er under 70 år har 15 timers dugnadsplikt i dugnadsåret. Se vedtekter og Havnereglement.

Perioden er normalt medio april til skolens sommerferie og fra medio august til 1. oktober. OBS, det innkalles ikke til dugnad annet i spesielle tilfelle hvis det er spesielle prosjekter som krever ekstra innsats. Som medlem må du derfor være pro-aktiv i forhold til dugnadsarbeide. 

Perm for føring av dugnadstimer finnes hos bryggeformann. Opptelling av timer skjer fra 1.10. hvert år til 30.09. i påfølgende år ("dugnadsåret").

Dugnadspliktige som ikke utfører 15 timers dugnad, vil påfølgende år, sammen med kontingent og plassleie bli fakturert for kr 2000,- i "frikjøpt dugnad".

I november avholdes dugnadsfest i Småbåtbryggas festlokale. Grunnlag for innbydelse ligger i dugnadsinnsatsen. Grensen vurderes for hvert år.

 

 

 

 


Sist oppdatert 3.12.18