Styret i Kristiansund Småbåtlag vil forsøke å fremskaffe flere båtplasser.Til forsiden


Småbåtbrygga

Kristiansund Småbåtlag har ca 100 medlemmer som ikke er tildelt båtplass, og vi får stadig nyinnmeldinger/ forespørsler om nye båtplasser eller utvidelse av dagens båtplass.

På bakgrunn av dette har laget satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå alle våre havner med formål å fremskaffe flere plasser i dagens havner. Denne gjennomgangen skal skje i nært samarbeide med den enkelte brygge/havneformann.

Det vil bli vurdert å plassere like båter på samme pir for å optimalisere den enkelte havn. Det kan bety at enkelte båter må flytte utligger og muligens også til en annen havn. Havnereglementet § 7 gir plasstildeler fullmakt å omplassere båter for å utnytte havneanlegget best mulig.

Gruppen skal også vurdere muligheten for å fremskaffe flere båtplasser i Kristiansund og Omegn. Gruppen består av Frits Kristiansen (leder), Jan Grip, Hans M. Parelius og daglig leder Jonny Fevåg.

(tidligere bilde fra utmerket dugnadsinnsats i Dunkarsundet)


Sist oppdatert 18.01.13