Kristiansund Småbåtlag


Siste nytt (tidligere saker som er flyttet fra hovedsiden):

 

2016

Siste kontordag før jul

Fra torsdag 15. desember er kontoret julestengt, og åpner torsdag 5. januar 2017. Vi ønsker våre medlemmer er riktig god jul, og et godt nytt år.

Småbåtlaget tilbyr utleie av lokale.

Vi tilbyr nå også leie av lokale opptil 40 - 50 deltakere i 2 etg. Småbåtbrygga. Kontakt Ann Kristin Jensen på telefon 976 38 828

Endret rabattavtale med Bilxtra

Se rabattavtaler under interne lenker midt på denne side.

Båtskolen i Kristiansund

Båtskolen i Kristiansund v/ Gunnar Ulset har 3 deltakere på et planlagt SRC/VHF kurs i mai mnd.  (1 dags kurs med eksamen). Medlemmer av Kristiansund Småbåtlag oppfordres til å melde seg på dette.  Mobil 90589195 evt. e-post: kob@nktv.no

Nye priser fra 1.3.16

Se kontakter og Info ned til venstre. For priser på Gjestebrygga, se under Gjestebygga.

Kurs: Fritidsbåt skipper sertifikat (D5L) Opp til 25 meter

Båtskolen i Kristiansund tilbyr kr. 2000,- i rabatt for medlemmer i Småbåtlaget som melder seg på kurset som begynner snart. Se info om kurset på www.koob.no

Årsmøte 10. mars kl. 19:00

Saker til årsmøtet må være styret i hende 25. februar.

Medlemsmøte 16. feb. kl. 19:00

1: Drivstoff til Småbåtlagets medlemmer v/Rune Mogstad, Midt Norsk Olje AS og Regionsjef Rune Jonassen, Esso Norge

2: Forsikring av medlemmenes båter, biler, Hus, reise og innbo v/representant fra IF forsikring v/Engdahl Assuranse

3: Eventuelt

Årsfest

Det arrangeres årsfest i Småbåtlaget 20. februar. Varmmat, kaffe, god musikk. Med deg på med SMS 468 19 204 eller epost til Småbåtlaget: kristiansund@smaabat.no

2015

Oppstart dugnad i alle havner tirsdag 18. august kl. 17:00

Møt opp i din havn for dugnad. Pass på at dine timer blir notert.

Nytt fra styret

Det er nå vedtatt at man avvikler vår fremleie av plasser som ikke er i bruk. Eksisterende fremleieavtaler løper videre til utløp, disse vil da ikke fornyes. Plasser som ikke er i bruk skal stenges / sikres med tau / kjetting.

Purring

Har du fått purring som synes feil, kan du sende e-post eller SMS til Småbåtlaget. For ordens skyld opplyser vi om at Frikjøpt dugnad faktureres året etter at timene er talt opp. Frikjøpt dugnad slettes derfor ikke ved en oppsigelse av medlemskapet. Samtidig  minner vi om at man slipper å betale hvis man arbeider 15 timer dugnad i året.

Sommer 2015

Kontoret på Småbåtbrygga er sommerstengt i juli og åpner igjen 4. august. Imidlertid er det folk i flere av våre havner gjennom sommeren. Opp og utsett av båt i Holmfjæra og Dunkarsundet er organisert på ukebasis.

Kontingentfaktura

Fakturaen er nå sendt ut med forfall 5. mai. Nytt i år er innføring av KID på fakturaen. Etter vedtak om pålagt registrering i et offentlig register, sendes det ut et registreringsskjema sammen med fakturaen. Fyll det ut og returner det på enkleste måte til Småbåtlaget, innen 1. mai.

Påsken

Kontoret i småbåtbrygga er stengt i påsken.

Kontingentfaktura

Kontingentfaktura vil bli sendt ut etter påske. Har du som medlem blitt 70 år siden i fjor ber vi om at du tar kontakt med kontoret/daglig leder for å unngå at fakturaen blir feil med hensyn til frikjøpt dugnad (FKD).

Årsfest

Dessverre måtte årsfesten 28. feb. avlyses pga. manglende påmelding.

Ny dieselpumpe

Ny dieselpumpe er installert fredag 13. februar.

Ny dieselpumpe

Pga. ustabilitet og driftsproblemer vil det bli installert ny dieselpumpe ved Småbåtlaget. Vi håper å få ny pumpe i drift fredag morgen 13. februar. 

Årsmøte

Ny dato: 10.mars 2015 kl. 19:00 i Småbåtbrygga, Freivn.50 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 14. dager før årsmøtet.

 

Årsfest

28.februar 2015 i Småbåtbrygga, Freivn.50 Påmelding med SMS, e-post eller telefon til Småbåtlaget. Siste frist for påmelding er torsdag 12. februar kl. 16:00

 

2014:

 

Julestengt

Kontoret er julestengt fra tirsdag 16.desember til 6. januar 2015 kontaktpersoner er Frits Kristiansen m: 900 69 413 eller Bernt Golmen m: 900 25 651

Medlemsmøte

Medlemsmøte onsdag 15. oktober kl. 19:00 i Småbåtbrygga, Freivn.50. Tema: Sjøområdeplan for nordmøre og orientering fra styret. Les mer her...

Sommer 2014 i Småbåtlaget.

Kontoret i Småbåtbrygga vil være betjent på kveldstid i perioden uke 27 og 28. Daglig leder har samtidig hjemmekontor. Husk telefontid tirsdager og torsdager 12:00 til 20:00. Daglig leder har ferie i uke 29,30,31 og 32. M.a.o. er Daglig leder tilbake 12. august.

Det er normalt feriestopp for dugnad i perioden 15. juni - 15. august. Imidlertid kan dugnad i denne perioden avtales med bryggeformann på individuelt grunnlag.

Vågengudstjeneste.

Søndag 22. juni kl. 11.00 er det gudstjeneste ved sokneprest Tormod Sikkeland i Småbåthavna i Vågen.  Det blir sang av May Rita Lyche Johansen. Kirkekaffe. Offer til Redningsselskapet. Ved dårlig vær, blir gudstjenesten i Kirkelandet kirke (ved usikkert vær se nettsidene www.kristiansund.kirken.no/menighet).

 

Påminnelse.
Lørdag 10. mai er det kurs: "Ta roret kjerring". Pr. 6. mai er det fortsatt 9 plasser ledig. Meld deg på innen 9. mai. Les mer her.
 
 
Dugnad.
Kristiansund Småbåtlag starter dugnadssesongen torsdag 24. april kl. 17:00 i alle havnene. (18.04.14)
 
Årsmøtet 2014.
Roger Solli Sæther har sendt oss noen bilder og tekst fra årsmøtet, som er lagt ut her. (26.03.14)
 
Søk etter den savnede 22-åringen.
Småbåtlaget oppfordrer sine medlemmer, som har anledning, til å delta i søk etter savnet seilbåtfører utenfor Kristiansund. Båtene må ha VHF-kommunikasjon. Meld deg til kystvaktskipet Njord via VHF. Les mer i TK om dette. (25.03.14)
 
Rabattavtaler.
Minner om at Kristiansund Småbåtlag tidligere har forhandlet fram rabattavtaler for våre medlemmer. Tilbudene vi fikk i forbindelse med et medlemsmøte holdt av  Gylling Teknikk AS 22.03.12 er ført opp. Se egen link i midterste kolonne.(18.03.14)
 

Medlemsmøte.
Det blir medlemsmøte i samarbeid med Redningsselskapet  TIRSDAG 1. APRIL 2014 KL. 19.00. Her vil sikkerhet på sjøen være tema. Kristin Urbye, som var med i en båtulykke i Kragerø i juli 2013 hvor 2 stk omkom, vil fortelle sin historie.
Tidligere på dagen vil hun være rundt på skoler i byen og informere om sikkerhet og forebygging av ulykker. Styret i Småbåtlaget anser sikkerhet og forebygging som så viktig at møtet er åpent for medlemmer og deres respektive. Det blir mulighet for å kjøpe sikkerhetsutstyr i forbindelse med møtet.  Her er omtale av Kristin. (13.03.14)

 

Dieselbeskrivelse.
Her kan du lese om produktbeskrivelsen av dieselen fra Esso når du fyller ved Småbåtbrygga. (13.03.14)
 
Kontoret stengt.
Kontoret er stengt tirsdag 11.mars pga. begravelse. (07.03.14)
 
Årsfest.
Avholdes i Småbåtbrygga lørdag 5. april kl.19.30. Ta på deg danseskoene og festhumøret, og bli med. Det serveres en velkomstdrink og det blir kjempegod skipskost til mat. Se hele plakaten om påmelding mm. her. (07.03.14)
 

Dugnad.
Dugnad med oppussing av lokale i 1. etasje i Småbåtlokalets lokaler pågår for fullt tirsdager og torsdager (pussing og lakkering av gulv). Meld deg til tjeneste hos Willy Nordeide: 915 90 603  (07.03.14)
 

”TA RORET KJERRING".
Kristiansund Småbåtlag skal i samarbeide med Redningsselskapet arrangere kurset ”TA RORET KJERRING” 10.05.14.  Les mer her.  (07.03.14)
 

Still deg og din båt til disposisjon.
For å kunne gjennomføre kurset ”TA RORET KJERRING” må vi ha 3 - 4 båter med båtfører under gjennomføringen av kurset. Vi har behov for
1 skjærgårdsjepp, 1 snekke og 2 bruksbåter, i størrelsesorden mellom 18 og 32 fot.
Vi håper du vil bidra til at vi får gjennomført kurset ved at du stiller deg til disposisjon for en trivelig kursdag 10.05.14.
Småbåtlaget vil selvfølgelig dekke dine kostnader i den forbindelse.
Gi beskjed til kontoret v/Jonny på telefon 46 81 92 04 tirsdager og torsdager mellom kl. 12.00 og kl. 20.00, eller til Bernt Golmen på telefon 900 25651. (07.03.14)

 

Båtførerprøvekurs i regi av Redningsselskapet.
RS arrangerer kurs i Båtførerprøven i Kristiansund 21- 23.mars. Les mer her. (07.03.14)

 
Kalesje.
Det er funnet en "flybridge-kalesje" i Dunkarsundet.  Har du en slik på din båt, bør du sjekke opp. (05.02.14)
 
Årsmøtet 2014.
Årsmøtet i Kristiansund Småbåtlag skal avvikles tirsdag 25. mars 2014.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 11. mars 2014. Les mer. (15.01.14)
 
Kommer etter hvert.
 
2013:
JULESTENGING.
KONTORET ER STENGT FRA 17. DESEMBER 2013 TIL 02. JANUAR 2014.
GOD JUL OG GODT NYTTÅR! (27.12.13)


 
Dieselfylling.
Det fremkommer at dieselanlegget vi har på Småbåtbrygga har den beste dieselkvaliteten som selges på det norske markedet.
Se her. (04.12.13)
 
"Ny" hjullaster.
Kristiansund Småbåtlag har fått kjøpe en hjullaster fra Vestbase AS for en svært rimelig sum. Se bilde og omtale. (29.11.13)
 
Dugnadsfesten 2013.
Her er noen bilder fra dugnadsfesten i november 2013. (30.11.13)
 

Julemesse.
Det arrangeres en julemesse i Småbåtlagets lokaler lørdag 2. november 12:00 – 16:00 samt søndag 3. november kl. 14:00 – 19:00.
Hvis det er ønskelig med stand på julemessen, kan du kontakte Ann Kristin Jensen på tlf. 976 38 828   (22.10.13)
 

Rabattavtaler.
Lampehuset gir våre medlemmer gode rabatter på kjøp av lysvarer og andre varer i butikken på Storkaia Brygge. Se mer her. (22.10.13)
 
Dugnad.
Torsdag 22. august er det oppstart av dugnad i Småbåtlagets havner. (15.08.13)
 
Sommeråpent.
Styret oppfordrer alle medlemmer av Kristiansund Småbåtlag til å møte "sommeråpentbåten" med en armada av småbåter på Bremsnesfjorden tirsdag 30. juli kl. 12:30
Gjenta suksessen med "Bremsnesfergas siste tur", slik at Småbåtlaget og Kristiansund markerer seg på fjorden (..og i media) denne dagen. (25.07.13)
 

Sommerstengt.
Kontoret på Småbåtbrygga er feriestengt i juli. Daglig leder er imidlertid å treffe på 46 81 92 04 på tirsdager og torsdager mellom kl. 12:00 – 20:00 (28.06.13)
 

Gudstjeneste.
Søndag 16 juni kl. 12:00 er det tid for årets friluftsgudstjeneste i Kristiansund Småbåtlags brygge med sogneprest Tormod Sikkeland. I tillegg til friluftsgudstjeneste blir dette en avskjedsgudstjeneste for Domprost Øystein Bjørdal. Prost Gerd Aarset og barnekoret «Kaos» deltar.
I tilfelle regn blir gudstjenesten innendørs. I tilknytning til gudstjenesten vil redningsskøyta ligge ved Småbåtbrygga. (12.06.13)
 

Rabattavtaler.
Hydroscan gir våre medlemmer gode rabatter på kjøp av hydraulikkslanger, syrefaste kuplinger og industrislanger. Se mer her. (07.06.13)
 
Oljesøl.
Nils Roger Blakstad har sendt inn bilde av nok et oljesøl i Dalasundet.
Se bildet i Brunsvika.net. (17.05.13)
 
Medlemsmøte.
Onsdag 22. mai 2013 kl. 19.00 blir det medlemsmøte på Småbåtbrygga.
Tema:
Eventuelt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Alle medlemmer ønskes velkommen.
Det vil delta representanter fra KNBF. (15.05.13)
 

Rabattavtaler.
Jysk as gir 8 % på varer til ordinær pris og ellers mengderabatt som dere kan se i vår BTB-katalog. Medlemmene må vise frem medlemskort fra småbåtlaget for å få rabatten.
Se mer her. (15.05.13)
 

Medlemsmøte.
Tirsdag 23. april kl. 19.00 avholdes det medlemsmøte i Småbåtbrygga.
Orientering fra styret, og
havnefogd Arnt Honstad vil orientere om Kristiansund Havn (19.04.13)
 
Rabattavtaler.
Kristiansund Småbåtlag har inngått  ny avtale med Jernia Jonas Eriksen AS om rabatt på kjøp som våre medlemmer gjør hos Jernia Jonas Eriksen AS. Se mer her. (15.03.13)
 
Årsfest.
Avholdes i Småbåtbrygga lørdag 13. april kl.19.30 Ta på deg festhumøret og danseskoene. Ta med deg din bedre halvdel og bli med på årets flotteste fest. Det serveres en velkomstdrink og det blir kjempegod skipskost til mat. Se hele plakaten om påmelding mm. her. (11.03.13)
 
Småbåtloggen 2013.
Siste nummer av Småbåtloggen er ferdig. Her finner du bl.a. informasjon fra årsberetningen fra i fjor og fra valgene på årsmøtet i år. (11.03.13)
 
Rabattavtaler.
Her er en ny oversikt over gjeldende rabattavtaler for våre medlemmer. Bl.a. har vi inngått en ny avtale med AG Maritime Senter AS om rabatt på kjøp som våre medlemmer gjør hos AG Maritime Senter AS. Se mer her. (06.03.13)
 
Kontortid inntil videre.
Inntil videre er kontoret åpent kun i tiden 18 - 20 på tirsdager og torsdager. Ny beskjed vil bli gitt ved endring igjen.  (24.01.13)
 

Styret i Kristiansund Småbåtlag vil forsøke å fremskaffe flere båtplasser.
Kristiansund Småbåtlag har ca 100 medlemmer som ikke er tildelt båtplass og vi får stadig nyinnmeldinger/forespørsler om nye båtplasser eller utvidelse av dagens båtplass. Les mer her. (18.01.13)
 

Rabattavtaler.
Minner om at Kristiansund Småbåtlag tidligere har forhandlet fram rabattavtaler for våre medlemmer. Det er er foretatt en endring i forhold til Bilxtra. Se her. (09.01.13)

 
2012:

Takk til Per Jan Espvik.
Daglig leder i Kristiansund Småbåtlag Per Jan Espvik slutter som daglig leder 31.desember 2012. Per Jan har vært medlem av laget siden 1989 og vært kasserer og medlem av styret i laget siden april 2004 og vært daglig leder av Småbåtlaget siden 1. februar 2008.
Vi takker Per Jan for den store innsatsen han har gjort for laget gjennom mange år og ønsker han lykke til som nesten 100 % pensjonist fra årsskiftet. (19.12.12)
 

Årsmøtet 2013.
Årsmøtet i Kristiansund Småbåtlag skal avvikles tirsdag 5. mars 2013 kl. 19.00.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 19. februar 2013. Les mer. (22.11.12)
 

Dugnadsfest.
Lørdag 3. november hadde Småbåtlaget dugnadsfest for medlemmene med følge som har gjort en ekstra innsats utover det som forventes. Her er bilde av blomsteroverrekkelsen til de som har utmerket seg spesielt.(08.11.12)
 
Ny daglig leder.
Styret i Kristiansund Småbåtlag har ansatt Jonny Fevåg fra Averøy som ny daglig leder. Fevåg har allsidig erfaring fra Hydro Texaco i perioden 1980 - 2008, samt vært senterleder ved ABC sentret på Averøy frem til 2012. Han er 58 år og vil tiltre stillingen 15. november 2012 og vil frem til nyttår arbeide sammen med Per Jan. Vi ønsker Jonny velkommen til Småbåtlaget. (27.09.12)

 
Ny postadresse.
Vi skifter postadresse fra 1.oktober til:
FREIVEIEN 50, 6512 KRISTIANSUND N (26.09.12)
 
Dugnaden har startet.
Roger Solli-Sæther har sendt over bilder fra dugnaden tirsdag 21. august. Se bildene her. (24.08.12)

 
Dieselfylling.
I samarbeid med Midt-Norsk Olje AS er det nå etablert tankanlegg for båter ved Småbåtbrygga. Anlegget er ferdigstilt, og tilgjengelig for alle med bruk av bankkort. Styret har valgt at all rabatt skal tilfalle brukerne av anlegget, så nå er det bare å fylle tankene! (03.07.12)
 
Dugnad i Dunkarsundet.
Anders Honstad har sendt over et bilde fra dugnaden i Dunkarsundet. (14.06.12)
 
Tilskudd til Stornaustet.
Norsk Kulturminnefond har gitt et tilskudd på kr. 40.000 til takrestaurering av Stornaustet. (14.06.12)
 

Kontoret stenges.
Daglig leder har ferie f.o.m 29. juni til 30. juli.
Kontoret er stengt i samme periode. (14.06.12)
 

Dugnadsfri.
Vi tar d
ugnadsfri i sommer i alle havner fra og med 22.juni til og med 13.august.
God båtsommer! (13.06.12)
 

Gudstjeneste.
Ca. 40 møtte til en trivelig Gudstjeneste av Kappelan Tormod Sikkeland i Småbåtbrygga søndag 03.06.12. Se bildene. (04.06.12)

 
Vedr. medlemsmøtet 22.03.12.
Her er litt info om Nettbutikken og tilbudet på de batteriene Gylling Teknikk AS nevnte på møtet.
Nettsiden: http://www.netshop360.no/
Her finner du info om kunderegistrering.
Pass på at de som registrerer seg legger inn en kode etter etternavnet sitt, slik at selgeren kan se at kunden skal ha rabatt. (11.04.12)
 
Småbåtloggen 2012.
Siste nummer av Småbåtloggen er ferdig. Her finner du bl.a. informasjon fra årsberetningen fra i fjor og fra valgene på årsmøtet i år. (22.03.12)
 
Medlemsmøte/kurs.
Vi inviterer til kurs/medlemsmøte i Småbåtbrygga torsdag 22.03.12 kl. 18.00. Kursets innhold blir en gjennomgang av batterityper, lading, ladere, strøm i båt, dimensjonering og jording. Kurset holdes av Gylling Teknikk AS. Påmelding til tlf. 46819204. Se plakaten her. (11.03.12)
 
Årsfesten 2012.
Avholdes i
Småbåtbrygga lørdag 24. mars kl.19.30 Ta på deg festhumøret og danseskoene. Ta med deg din bedre halvdel og bli med på årets flotteste fest. Det serveres en velkomstdrink og det blir kjempegod skipskost til mat. Se hele plakaten om påmelding mm. her. (06.03.12)
 
Stornaustet.
Kristiansund Småbåtlag har fått økonomisk støtte til skifte av taket på Stornaustet. Les mer. (19.02.12)
 
Årsmøte.
Torsdag 08.mars kl. 1900 blir det årsmøte.
Saker til behandling må senest være styret i hende 23. februar. (01.02.12)
 
Medlemsmøte.
Tirsdag 14.februar kl. 1900 avholdes det medlemsmøte.
Orientering fra styret, og
kåseri om ”Nybygg fra Sterkoder gjennom tidene” v/ Fredrik Pfefferkorn. (01.02.12)
 

Utlysing av stilling som daglig leder.
Kristiansund Småbåtlag sin daglige leder ønsker avløsning. I den anledning utlyses stilling som daglig leder av Kristiansund Småbåtlag. Stillingen er ca 50 % av en fulltidsstilling. Vi søker en samarbeidsvillig, positiv og fleksibel person med god IT-kompetanse til stillingen. Se utlysingen her. (08.08.12)
 

2011:
"Dagmars" herjinger.
Ernst Pedersen har sendt over noen bilder fra stormens herjinger.
Se her. (28.12.11)

 

JULESTENGING.
KONTORET ER STENGT FRA 12.DESEMBER TIL 02.JANUAR 2012.
DAGLIG LEDER KAN TREFFES PÅ MOBIL 46 81 92 04.
GOD JUL OG GODT NYTTÅR! (07.12.11)


 

Storfloa 25. november 2011.
Ernst Pedersen har tatt bilder av hendelsen.
Se her. (28.11.11)
 
Høsttegn på Hegerberget.
Et sikkert høst tegn , båtene som blir tatt opp på Hegerberget.
Se bildene. (26.10.11)
 

Medlemsmøte i Småbåtbrygga.
Tidspunkt: Onsdag 5. oktober kl 1900.
Temaer:
Orientering fra styret.
Eventuell etablering av eget tankanlegg i Kristiansund.
Enkel servering. (28.09.11)
 

Oppstart av dugnad.
Dugnaden starter opp i alle våre havner tirsdag 23. august. (17.08.11).

 
Dugnad på Hegerberget.
Hegerberget hadde avslutning på dugnadene før sommeren. Mange møtte opp. Se bildene her. (23.06.11)
 
Mer om båtens dag og Norges klippfisk- og bacalaofestival 2011.
Her er sitat og annonse fra TK 16.06.11. Vi  i Småbåtlaget må spesielt merke oss klokkeslettene 08.00 og 10.00 lørdag 18. juni. Lykke til! (17.06.11)

 
Sommerlukning.
Kontoret på Småbåtbrygga har sommerlukning fra
onsdag 22. juni til mandag 22. august.
God båtsommer! (14.06.11)
 
Båtens dag.
Vi har fått en henvendelse fra ”Gamle Kripos” vedrørende ”båtens dag” i Kristiansund den 18.juni om å anmode flest mulig av våre medlemmer til å kaste løs båten og møtes på Bremsnesfjorden klokken 08.00 får å ønske cruiseskipet ”Discovery” velkommen. Les mer. (02.06.11)
 

Medlemsmøte.
Tirsdag 10.mai kl 1900 blir det medlemsmøte i Småbåtbrygga med følgende saker:
1. Orientering fra styret.
2.  Halaas og Moen viser og informerer om motorer og gear.
Vel møtt!   (30.04.11)
 

Hegerberget.
Vi starter opp dugnaden på Hegerberget tirsdag den 26/04 kl 18.00. Vi koker kaffe og snakker litt om planene for 2011.
Vel møtt. Hilsen Jan Erik. (13.04.11)
 
Småbåtloggen 2011.
Siste nummer av Småbåtloggen er ferdig. Her finner du bl.a. informasjon fra årsberetningen fra i fjor og fra valgene på årsmøtet i år. (26.03.11)
 
Nye priser i år.
Årsmøtet 10.03.11 har vedtatt nye priser for engangsavgiften (1. gangs tildeling av båtplass) og båtplassavgiften pr. år. Mer om dette her. (17.03.11)
 
Dugnad:
Dugnaden starter opp igjen på hovedbrygga torsdag 6.januar. (03.01.11)
 
 

Årsfesten 2011.
Avholdes i
Småbåtbrygga lørdag 2. April kl.19.30 Ta på deg festhumøret og danseskoene. Ta med deg din bedre halvdel og bli med på årets flotteste fest. Det serveres en velkomstdrink og det blir kjempegod skipskost til mat.
Musikk ved vårt eget husorkester.
Pris kr.250 pr. person som betales ved ankomst.
Påmelding innen 24. mars i havnene eller på Småbåtbrygga i kontortiden, tlf. 71 67 70 72.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Hilsen Festkomiteen. (14.03.11)
 

Årsmøtet 2011:
Utklipp fra annonse i TK 09.02.11: (09.02.11)


 
2010:

Kontortid.
Kontoret holder stengt i perioden fra 17.des til 03.jan 2011.
Ønsker alle medlemmer God Jul og Godt Nyttår! (13.12.10)
 

Båtplasser.
Det er vanskelig å skaffe seg båtplasser i Kristiansund. Mer om dette i TK 08.11.10. (08.11.10)
 
Båtførerkurs for kvinner.
Kristiansund Småbåtlag vil i samarbeid med Kristiansund Båtskole v/Gunnar Ulset sette opp nytt Båtførerkurs kun for damer i månedsskiftet januar/februar 2011. Mer informasjon om påmelding o.l. finner du her. (27.10.10)
 
Medlemsmøte.
Kristiansund Småbåtlag inviterer sine medlemmer til medlemsmøte i brygga torsdag 14. oktober kl. 19.00.
Tema: Nytt fra Styret.
Redningsskøyta og Oddstøl Elektronikk holder et innlegg om redning/ulykker på sjøen og hva man skal gjøre når situasjonen oppstår. Utstyr vil bli presentert.
Kaffe og kaker. Vel møtt! (05.10.10)
 
Kontortid.
Kontoret åpner igjen mandag 23. august kl 1200. (10.08.10)
Kontortid     Mandag og onsdag  1200 – 1400
                  Tirsdag og torsdag   1800 – 2000

 

Dugnad.
Dugnaden starter opp igjen i alle våre havner tirsdag 24.august kl. 1700. (17.08.10)
 

Utleie av festlokalet.
Vi har fått nytt vertskap til utleielokalet.
Nytt vertskapet fra 10.mai er:
Ann Kristin Jensen og Gunn Karlsen
Nye mobilnr for utleie er: 97638828 og 92464612. (02.05.10)
 
Dugnad.
Årets første dugnad på Hegerberget. Se bildene. (21.04.10)
 
Småbåtloggen 2010.
Siste nummer av Småbåtloggen er ferdig. Her finner du bl.a. informasjon fra årsberetningen fra i fjor og fra valgene på årsmøtet i år. (24.03.10)
 
Sommerlukning.
Kontoret på Småbåtbrygga har sommerlukning fra onsdag 23.juni til mandag 23.august. God båtsommer!
 
Båtens dag.
I forbindelse med Norges Klippfisk- og bacalaofestival avholdes båtens dag på havna i Kristiansund fredag 4. juni. Våre medlemmer oppfordres til delta. Mer om dette her. (02.06.10)
 
Årsfest.
Ta på deg festhumøret og danseskoene. Ta med deg din bedre halvdel og bli med på årets flotteste fest. Avholdes i Småbåtbrygga lørdag 20. mars kl. 19.30. Mer informasjon om påmelding mm. her. (28.02.10)

 
ÅRSMØTE.
KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG AVHOLDER SITT ÅRSMØTE 18. MARS KL. 1900. SAKER TIL BEHANDLING MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 05. MARS. (26.02.10)
 

HAR DU LYST PÅ EN TRIVELIG SOMMERJOBB?
Kristiansund Småbåtlag har behov for verter ved Gjestebrygga i Vågen
sommeren 2010. Se mer om dette her. (26.02.10)
 

Vertskap til selskapslokalene.
Kristiansund Småbåtlag søkte vertskap til sine selskapslokaler. Se mer om utlysingen her,  og stillingen er pr. 10. mai besatt! (26.02.10 og 12.05.10)

Vi har fått nytt vertskap til utleielokalet.
Nytt vertskapet fra 10.mai er:
Ann Kristin Jensen og Gunn Karlsen
Nye mobilnr for utleie er: 97638828 og 92464612. (12.05.10)

 
Båtførerkurset.
Fra Dagfinn Jarp har vi fått følgende henvendelse: "Takk for vel gjennomført båtførerkurs. Ulset er en god kursleder, og skaper samtidig trivsel på kurset med litt småhistorier etc. Styremedlem Bernt Golmen tok seg for øvrig godt av alle på kurset, og sørget for at kaffekannene stadig var fulle.
Ros til styret og daglig leder for initiativet, og til Ulset og Golmen for gjennomføring. Jeg håper daglig leder vil viderebringe vår hilsen til rette vedkommende.
Blir det VHF-kurs, kommer vi gjerne igjen!!"
Kjempehyggelig med positive tilbakemeldinger, og den er herved viderebringt! (08.02.10)
 
Båtførerkurset.
Båtførerkurset starter opp 25.januar i Småbåtbrygga.
Se mer informasjon om kurstidene og betalingen her. (05.01.10)
 

Julehilsen fra Kristiansund kommune.
Kristiansund kommune takker småbåtlaget for den svært så hyggelige avskjedshilsenen dere utførte lørdag 19. desember ved å følge bremsnesferga ut av havna i Kristiansund. Det var en spesiell begivenhet, og mange syntes det var ekstra rørende at dere stilte opp og viste slik respekt for den historiske begivenheten.
Vi ønsker medlemmene i småbåtlaget en riktig God Jul og et Godt Nytt År.  Se hilsningen her. (Stor - 2,7 MB) (02.01.10)

2009:


Kristiansund Småbåtlag ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere en god jul og et riktig godt nytt båtår med høy solfaktor og båtvennlig sjø!
(07.12.09)
 
 

Jule og Nyttårslukning. 
Kontoret er stengt fra og med 14. desember 2009 til 4. januar 2010. (07.12.09)
 
Bremsnesferga. 
Småbåtlaget har fått en forespørsel fra Kristiansund kommune om vi kan være på havna med våre båter lørdag 19. desember om formiddagen i forbindelse med at dette er den siste turen til Bremsnesferga. Se mer om dette her. (25.11.09)
 
Båtførerprøven.
NB! Ny påmeldingsfrist!

I uke 3 og 4 i 2010 vil Kristiansund Småbåtlag i samarbeid med Kristiansund Båtskole gjennomføre kurs til Båtførerprøven i lagets lokaler i Vågen. Mer om dette, samt info om påmelding her. (23.11.09)
 
Medlemsmøte.
Kristiansund Småbåtlag inviterer sine medlemmer til medlemsmøte i brygga torsdag 12.november kl. 1900.
Tema: Nytt fra Styret
Samyung Norge demonstrerer radar, kartplotter og ekkolodd. (10.11.09)
 
Båtvettskole.
Brunvika-nytt sidene kan vi lese om og se fine bilder fra fra båtvettskolen i Dunkarsundet.
Det er Redningsselskapet som jobber aktivt opp mot barn og forebyggende sjøvettsarbeid.
Det er også en god omtale om dette på NSSR's sider. (10.10.09)
 
Synkende båter.
I Kristiansund stod mange båter torsdag 2/9.09 delvis under vann. Se her. (03.09.09)
 
St.Hans ved Hegerberget.
På selveste St.hans hadde vi på Hegerberget avslutning  før sommerferien. Se bildene. (02.09.09)
 
Dugnad.
Vi minner om at dugnaden starter opp i alle havner tirsdag 25.august kl 1700. Vel møtt. (21.08.09)
 
«Elias Bacalao» døpt.
120 barn var til stede da «Elias Bacalao» ble døpt i Dunkarsundet 8. juni 09.
Se mer om dette i TK.  (09.06.09)
 
Kurs.
Norsk Låsservice sender ut kursinvitasjon på 2 kurs de skal holde torsdag den 25/6 på Rica Hotell i Kr.sund  klokken 08,30 – 15,30.
Noe for Småbåtlagets medlemmer? Det er gratis.
*  Kurs 1 er forbeholdt Universell utforming og konsekvenser. Samt brann og rømningskrav. Foredragsholdere fra Dorma Norge.
*  Kurs 2 er forbeholdt elektronisk adgangskontroll i fortid, nåtid og fremtid.  Foredragsholdere fra Siemens.

Minimesse, samt lunch til alle kursdeltakere. (04.06.09)
 
Sommerlukning.
Vi har sommerlukning på brygga/kontoret fra 16.juni til 25.august.
Siste dugnadskveld er altså tirsdag 16.juni og første dugnadskveld etter sommerferien er 25.august.
Siste dugnadsdag i Dunkarsundet blir annonsert senere. (27.05.09)
 
Varme i båten.
Når du er på overnattingstur med båten  på denne årstiden, holder kona deg varm, eller bruker du varmeapparatet? Se verdifulle erfaringer som vil deles med medlemmene. (20.04.09)
 
Elias.
Nå er det bestemt at dåpen av Elias legges til Dunkarsundet 8. juni. (18.04.09)
 
Båthengere i Dunkarsundet.
Det er nå ikke lengre anledning til å lagre båthengere på opplag i Dunkarsundet. Det har blitt et plassproblem, og derfor er det besluttet å ikke ha hengere stående der. Det skal asfalteres mer på opplagsplassen, og derfor må flere båter flyttes/fjernes. Dette er båter som har stått i lengre tid (år), og ikke blir brukt/reparert av eierne. Båter som fortløpende blir ordnet og skal ta vårpuss er unntatt denne avgjørelsen. Frist: 1. Juni 2009. (18.04.09)
 
Elias.
Allan Nielsen jobber med at dåpen av Elias, som Råfiskelaget har sponset, skal legges til Dunkarsundet 8. juni. Båten skal vi ha i Kristiansund, og Allan vil være ansvarlig for drift og lagring. Dåpen vil bli en kort seanse, der barnehager fra distriktet og byen vi bli invitert.  Ordføreren skal være der. (16.04.09)
 
Grasrotandelen.
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG! Her finner du strekkoden du kan ta med til kommisjonæren. (24.03.09)
 
Kontoret er stengt.
Kontoret i Småbåtbrygga er stengt t.o.m. 10. mai. Det åpner til vanlig tid (kl. 12.00) mandag 11. mai. Dugnaden pågår som normalt. (29.04.09)
 
Biltemamøte avlyst.
Lagets medlemmer var invitert til Biltema Kristiansund  torsdag 23. april. Hos Biltema har det oppstått et problem så presentasjonen ikke lar seg gjennomføre. Dette beklager de, og håper på å få komme tilbake ved en senere anledning. (16.04.09)
 
Medlemsmøte.
Det blir medlemsmøte i Småbåtbrygga tirsdag 21. april kl. 19.00. Det blir orientering fra styret og Redningsselskapet presenterer seg selv. (16.04.09)
 
PÅSKELUKNING.
KONTORET HAR PÅSKELUKNING
f.o.m ONSDAG 01.APRIL t.o.m TIRSDAG 14.APRIL.
DAGLIG LEDER KAN TREFFES PÅ MOBIL 46 81 92 04. (25.03.09)
 
Småbåtloggen 2009.
Den er nå klar, og vil bli sendt alle medlemmer i forbindelse med utsending av kontigent og avgifter. Du som nettbruker kan allerede smugtitte nå. Her er loggene for alle de 6 siste årene. (10.03.09)
 
Årsfest.
Ta på deg festhumøret og danseskoene. Ta med deg din bedre halvdel og bli med på årets flotteste fest. Avholdes i Småbåtbrygga lørdag 21. mars kl. 19.30. Mer informasjon om påmelding mm. her. (09.03.09)

 
Arsmøtet 2009.
Saksliste for årsmøtet torsdag 5.mars er utlagt i Småbåtbrygga fra tirsdag 3.mars. (03.03.09)
 
Slipsetting i Dunkarsundet.
Det er nå lagt ut 2 bøker for slipsetting i Dunkarsundet.
De står i permen inne i ”røykebua”.
En bok for de faste slipene, og en for de som skal opp/ut med storvogna.
Vaktliste for slipmenn ligger der også, med kontaktinfo. (08.02.09)
 
Innbrudd.
Det har vært innbrudd i en båt i Dunkarsundet i løpet av den siste måneden. Det er andre gang i løpet av det siste året.  Det er en mindre åpen båt med kalesje. Det er fjernet verktøy, bensintank og div.
Båteierne bør fjerne slike løse deler som er lett å ta med seg for uvedkommende. (27.01.09)
 
Årsmøte.
Styret minner om at vi avholder årsmøte torsdag 5. mars kl 1900.
Saker til behandling må senest være styret i hende 17. februar. (26.01.09)
 
Båtvettskole.
Redningsselskapet Møre og Romsdal skal gjennomføre Båtvettskole (også benevnt Sommerskole) for 9 -12 åringer i Kristiansund. Vi har valgt å gjennomføre opplegget i høstferien 5.-9.oktober. Antall deltakere er 20. (19.01.09)
 
2008:
 
Overlevingsdrakter.
For interesserte gjør vi oppmerksom på at Securitas (på Løkkemyra) selger pent brukte overlevingsdrakter til kr. 1.000. (16.12.08)
 
Kristiansund Småbåtlag ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere en god jul og et riktig godt nytt båtår med høy solfaktor og båtvennlig sjø! (15.12.08)
 
 

Fullmåne.
Fredag 12. desember 2008 var det fullmåne over Dunkarsundet. Deilig at det kan være så lyst i mørketiden! (15.12.08)
 

Jule og nyttårslukning:
Kontoret er stengt fra og med 15. desember til 05. januar 2009. Daglig leder kan treffes på
mobil  46  81 92 04.  (08.12.08)
 

Stakene ved Skorpabroen.
Bryggeformennene i Dunkarsundet har lenge snakket om å få rettet opp stakene ved Skorpabroen, og merket dem. Merkingen er fordi de er umulige å se i mørket. De har snakket med Havnevesenet, og de skal se på saken sammen med Kystverket. (08.12.08)
 

Opplagsplassen i Dunkarsundet.
Nå er det kommet asfalt på opplagsplassen i Dunkarsundet. Opplag for vinteren kan dermed gjøres, men det må gjøres avtale om dette med Allan Nielsen på tlf. 41 14 11 06 på forhånd. (26.11.08)
 
Julesamling.
Redningsselskapet inviterer til julesamling i Småbåtbrygga 2. desember kl. 12.00 - 15.00. (22.11.08)
 
Etter stormen.
På sin vanlige sjekkerunde etter stormen i natt 26.10.08 fant Ernst Pedersen dette på søndags morgen. (27.10.08)
 
Høstfest/julebord.
Lørdag 15. november blir det høstfest/julebord i Småbåtbrygga. Mer om dette her. (22.10.08)
 
Medlemsmøte.
Det blir medlemsmøte torsdag 23.oktober kl 1900. Se her (20.10.08)
 
Båt stjålet.
I løpet av torsdag kveld til lørdags formiddag (25/9 - 27/9) ble det stjålet en gummibåt som sto fast i ”Snap-in fester” bak på båten til Tore Vevang. Mener det er en Zodiac, men er ikke helt sikker. Den er i hvert fall grå og blå. Politiet er varslet. Så hvis noen har sett noen som har flyttet en gummibåt i dette tidsrommet, må de kontakte Tore eller politiet.  Syns samtidig det er viktig at vi alle bryr oss. Kanskje neste gang er det vår tur. Og hvis vi kan løse saken vil det kanskje være en effekt om at det ikke er bare å forsyne seg (29.09.08).
Vi har fått melding om at saken har fått en gledelig utgang. Båten kom til rette fredag 03.10.08. (20.10.08)
 
Nye strømsøyler og vedlikehold.
Se bilder fra montering av strømsøyler og smøring av flyte-bryggene ved Småbåtbrygga (10.09.08)
 
Opplagsplassen i Dunkarsundet.
Fra i dag, 30.09.08,  skal det ikke settes noen båter/hengere på opplagsplassen i Dunkarsundet. Det er fremdeles noen som ikke følger skiltingen om å gjøre avtale først!  Disse må fjernes! Opplag for vinteren kan skje etter at det er kommet asfalt, og at det gjøres avtale om dette på forhånd.  Området skal nå gruses og planeres, og da skal det være tomt på plassen (30.09.08).
 
Dugnaden.
Dugnaden starter opp etter ferien i alle havner 
tirsdag 26. august. Vel møtt !  (18.08.08)
 
Kjøp og salg av båter.
Under "Interne lenker" midt på denne siden har vi laget en ny link vi har kalt "Kjøp og salg av båter". Her kan medlemmer sende inn tekst og bilder på båter man vil selge eller ønsker å kjøpe til
tilstein@online.no (18.08.08)
 
Kristiansund Gjestehavn.
Kåre B. Fure tipser om at Småbåtlagets drift av Kristiansund Gjestehavn har fått glimrende omtale i VG sin Havneguide. Dette er en stor anerkjennelse til de som har gått vakt! http://www.vg.no/bil-og-motor/havneguiden/ (04.08.08)
 
Storm.
Tirsdag 15. juli blåste det opp skikkelig til storm styrke. Ernst Pedersen og Tore Vevang var nede på brygga for å sjekke om alt var i orden i den sterke vinden. Det viste seg at det var bra at de var nede og sjekket, da det var mange som ikke fortøyer  båtene sine skikkelig og likeledes ikke fendrer opp godt nok selv om de ligger i ”båsen”. De fikk berget noen fra å få stygge merker både på sidene og  i front som lå og hugg imot stålkantene. De nevner ikke dette for å få takk, men at enkelte bør se til båtene sine og ikke ta for gitt at alt gjør seg selv. Likeledes at fortøyningene skal være stramme med rykkdempere. (22.07.08)
 
Asfaltering i Dunkarsundet.
Allan Nielsen bruker svært masse tid på folk som ikke bryr seg om å holde opplagsplassen ryddet i Dunkarsundet. Det er gitt beskjed om at båter og hengere ikke skal lagres der, skilt er hengt opp!  Det skjer fortsatt, og er et  STORT problem. Plassen skal snart asfalteres, så alle må hente sine hensatte båter og hengere SNAREST! Vi vet ikke når asfalten kommer, så det kan skje allerede i morgen. (11.07.07)
 
Sankthansaften i Dunkarsundet.
Grillene tennes mandag 23/6  kl. 18. Alle medlemmer med familie er velkommen. Ta med grillmat. (12.06.08)
 
Dugnad.
Vedr. vår organiserte dugnad: Vi tar sommerferie f.o.m 12.juni t.o.m 25.august. (23.05.08)
 
Medlemsmøte.
Husk medlemsmøte i Småbåtbrygga onsdag 7. mai kl. 19.00 . Bl.a. kommer Te`havs A/S og informerer om båtklær. (28.04.08)
 
Kaféen i Dunkarsundet.
Ernst P. var oppe og pusset båt i helga og som vanlig var kameraet med. Han tok noen bilder fra kaféen i Dunkarsundet, som hadde åpent for siste gang før båtsesongen. (28.04.08)
 
Dugnaden.
Ernst Pedersen har vært rundt en tur på dugnaden og tatt noen bilder. Og her var det en del på gang. Se bildene. (21.04.08)
 
Skifte av tak.
Skifte av taket på småbåtbrygga er i full gang. Se bildene her. (14.04.08)
 
Oppsett og utsett av båt.
Nye takster for oppsett og utsett av båt.
Båter under 10,0 meter: Kr. 300,- for oppsett og kr. 300,-
for utsett, til sammen kr. 600,-.
For båter over 10,0 meter: Kr. 400,- for oppsett og kr. 400,- for utsett, til sammen kr. 800.  Mer om takster o.l. på oppslagstavla. (12.04.08)
 
Dugnaden.
Dugnaden starter opp i Dunkarsundet torsdag 10/4 kl. 17.00. Møt opp! (09.04.08).
 
Småbåtloggen 2008.
Småbåtloggen 2008
foreligger. Lars Sylthe har redigert den, og nå finner du den på Småbåtlagets hjemmeside her.  (11.03.08)
 
Årsmøte og årsfest.
Vi minner om årsmøte i
Småbåtbrygga torsdag 06.03.08 kl 1900 og årsfesten i Småbåtbrygga lørdag 08.03.08 kl. 19.30. Husk påmelding! (24.02.08)
 
Strøm i båthavnene.
Kristiansund Småbåtlag er opptatt av sikkerhet omkring strøm i båthavnene. Vi registrerer at
en del bruker feile ledninger og dårlig landstrømanlegg ombord. Dette fører til tæring på sink og propeller til seg selv og andre.  Dette kan bli svært kostbart for mange båteiere. Her er mer om retningslinjer for tilknytning til båthavnens strømforsyning (pdf-fil, ca. 425 kb). (24.02.08)
 
Vannstand.
Under "eksterne lenker" midt på denne siden har vi laget en link til Meteorologisk institutt sin oversikt over vannstanden. Dette er nyttig i disse springflotider. Du kan velge om du vil ha tabell eller grafisk framstilling. (22.02.08)
 
Tapt og funnet.
Under "Interne lenker" midt på denne siden har vi laget en ny link vi foreløpig har kalt "Tapt og funnet". Her kan medlemmer sende inn forespørsler på ting man savner eller ting man vil etterlyse eiere til. (12.02.08)
 
Opplagsplassen i Dunkarsundet.
Det har i lengre tid hersket lovløse tilstander ved å sette fra seg båter, båtvrak og tilhengere på opplagsplassen i Dunkarsundet. Les mer om dette, og se bildene. (27.01.08)
 
Daglig leder.
På styremøte 23.januar ble Per Jan Espvik ansatt som  for Småbåtlaget fra 1.februar 2008.
Ansvarsområdet blir blant annet lagets økonomi/budsjett samt plasstildeling.
Fra og med 11.februar vil det bli kontortid på Småbåtbrygga som følger:

Mandag og onsdag   1200 - 1400
Tirsdag og torsdag    1800 - 2000.
Telefon 71677072 .
Mobil 46819204 . ( til kl 1800)   (lagt ut 25.01.08)
 

Springflo i Kristiansund.
Ernst Pedersen har vært rundt og tatt noen bilder
25. januar 2008 ved 13- tiden. Se bildene. (25.01.08)
 
ÅRSMØTE.
Årsmøte avholdes i Småbåtbrygga torsdag 06.03.08 kl 1900.
Saker som ønskes behandlet må være styre i hende senest torsdag 21.02.08 kl 1900.
Hilsen Styret (10.01.08)
 
Dugnaden i Holmfjæra.
Dugnaden starter fra og med tirsdag 22.januar og alle tirsdager framover. (10.01.08)
Det er også satt opp ny "turnus" over hvem som kan kontaktes for båtopptak/-utsett i Dunkarsundet. Se her.
(12.01.08).
 
Medlemsmøte/årsmøte i lokallaget for NSSR.
Det avholdes møte i Dunkarsundets kafe, tirsdag den 12. Februar 2008, kl 1900.
Alle medlemmer i NSSR og Kystpatruljen er velkommen. Hilsen Allan Nielsen (25.01.08)
 
Redningsselskapet.
Allan Nielsen sitter som nestleder i det lokale laget av NSSR (Redningsselskapet), og som styremedlem i Distriktsstyret. Lokallaget i Kristiansund trenger flere ”aktive” medlemmer som kan være litt med. Det er ikke stor aktivitet, men en del mindre arrangementer er under planlegging.Det er mange i Kristiansund Småbåtlag som er medlemmer i Kystpatruljen, og derfor kommer inn under vårt Lokallag.
 
Redningsselskapet.
Hvis noen kunne tenkt seg å bli med på å drive lokallaget av NSSR videre, kan de kontakte Allan på
tlf. 411 411 06, eller på mail: allan.nielsen@solidtech.no
(22.01.08)
 
Digital informasjon.
Flere og flere av våre medlemmer får e-postadresser.
De som ønsker å få digital informasjon om nyheter og oppdateringer på hjemmesiden mm. kan sende sin e-postadresse til tilstein@online.no (08.01.08)
 
Stiftelsen UNI - tilskudd.
Kristiansund Småbåtlag, Småbåtbrygga, fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 50.000 til skifting av taket på "Småbåtbrygga" . Les mer her. (08.01.08)
 
2007:
 
Kristiansund Småbåtlag ønsker sine medlemmer en god jul
og et riktig godt nytt båtår med høy solfaktor og båtvennlig sjø!
(17.12.07)
 
Ny hjemmesideadresse og e-postadresse.
Vi har fått ny hjemmesideadresse: http://www.smaabat.no/
Og ny e-postadresse:
kristiansund@smaabat.no
Husk å legge det inn på "favoritter" og "adressebok"!
I en overgangsperiode fram til nyttår vil vi ligge inne på begge adressene, slik at alle får anledning til å registrere nyadressen. (16.11.07)
 
Høstfest.
Vi minner om høstfesten i brygga lørdag 10. november. Interesserte må snarest tegne seg på i brygga eller hos "Dagny" i Vågen. Festkomiteen lover god mat og fin musikk. Kun kr. 150 pr. pers. (05.11.07)
 
Båtopptak før.
Fra Ernst har vi fått et fint bilde fra gamle dager. Sammenlikn dette med vårt nyeste redskap for oppsetting av båter. Vi har året 2007.
Bildet er fra 1957, altså 50 år forskjell og HMS`n er vel også 50 år i forskjell, eller hur? (23.07.08)
 
Nyvogna.
Her er noen bilder fra første oppsett med nyvogna.
Vi fikk bruke traktor hos Lystrup til å trekke opp vogna.
Dette blir en kjærkommen tilvekst til laget. (18.10.07)
 
Dugnad.
Vi minner om at dugnaden er startet opp igjen. Mer om dette her. (24.08.07)
 
Dugnad.
Dugnaden er slutt for i sommer f.o.m 12.juni til ny annonsering
i august. (20.06.07)
 
Jubileumsbøker.
Jubileumsbøker kan hentes på småbåtbrygga tirsdager og torsdager mellom 1800 – 2000. (20.06.07)
 
Båthavna på Innlandet.
Lørdag 2/6 hadde TK en bildeserie fra Innlandet hvor ett av bildene var fra båthavna, og lørdag 28/4 hadde de en bildeserie fra Vågen hvor ett av bildene var fra
båthavna. (04.06.07)
 
Vårpussen.
Det går framover med naustbyggingen i Dunkarsundet. Likeså har de fleste vært i befatning med vårpussen. Samtaleemnet er "båt" i alle havnene. (11.05.07)
 
Sponsoravtale.
Vi har inngått en 4-årig sponsoravtale med Nordea.(10.05.07)
 
Hjullaster.
Vi har kjøpt en hjullaster for å dra den nye vogna i Dunkarsundet. Den kan også brukes til snøbrøyting, løfting av mindre båter og trekking av diverse vogner o.l. Se bilder av investeringene. (10.05.07)
 

Tilbake til hjemmesiden.
 

Kontaktinformasjon: Epost: kristiansund@smaabat.no  Telefon: 71 67 70 72 tirsdag og torsdag 18-20

Sist oppdatert 15.01.14