Kristiansund Småbåtlag - HolmfjæraTil forsiden


Holmfjæra

 

 

Havneformann:

Jan Hoel         905 82 992
 

Bryggeformenn:

Holmfjæra A + B:  Roar Hansen  993 69 715

Holmfjæra C+D:   Ove Reiten     924 10 375


Kranmenn: (Kran inntil 10 tonn)

Roar Hansen              993 69 715

Jan Ove Håvik            932 12 031

Holger Hammeraas    971 41 515

Ove Reiten                  924 10 375Etter stiftelsen av Kristiansund Småbåtlag 15. juni 1956, var Holmfjæra den første som ble utbygd. Dette området var fra gammelt av opplagsplass for robåter for folk som bodde i Vågen. Fjæra ble også brukt som vrakplass for utrangerte båter.

Fra 1958 tok Småbåtlaget Holmfjæra i bruk ved å legge ut bøyeplasser. Laget ønsket å leie området av kommunen, men p.g.a. forhåpninger om å få Statens Merke- og Fyrvesen til byen, ble det først opprettet kontrakt i 1969. I 1970 ble en forstøtningsmur påbegynt etter at en hadde drevet med utfylling av fjæra. Dessuten ble de første flytebryggene utlagt. Utliggere ble først montert i 1990 årene.

I 2015 ble Holmfjæra brygge C skiftet ut og er over 70 meter uten skjøt.


Sist oppdatert 3.12.18