Kristiansund Småbåtlag - NervågenTil forsiden


Nervågen


Småbåtlaget har inngått avtale med Kristiansund parkering om at Småbåtlagets medlemmer som har båt liggende i Nervågen unngår bot når de parkerer på anviste plasser langs Nervågen.

Alle som er tilknyttet Nervågen og har båt liggende der må henvende seg på medlemslokalet (Småbåtbrygga) for å få utstedt et bevis. Dette må legges godt synlig i frontruta.

Det må også henstilles til hver enkelt at dette gjelder kun ved parkering i forbindelse med "oppdrag" i egen båt. Ikke bruk dette bevis når en skal ta en tur på byen for å kunne stå gratis. Da misbrukes ordningen og oppdages dette vil beviset bli inndratt eller at det ikke vil bli utstedt bevis til vedkommende for det påfølgende år.      

Med hilsen Styret

 

Havneformann:

Jan Hoel                  905 82 992


Bryggeformenn:

Nervågen A+B+E:   Henning Bjerkestrand     926 07 990

Nervågen C+D:      Lyder Jensen              951 08 686    


Kranmenn:

Ove Reiten                 924 10 375

Jan Ove Håvik            93 21 20 31

Holger Hammeraas     97 14 15 15

Planer om å bygge ut Kranaskjæret som ligger i Nervågen, startet allerede i 1958. Men først i 1980 fikk en lov å starte utbygging av småbåthavn i Nervågen. Det ble også her lagt ut flytebrygger med akterfortøyninger i bøyer. I 1990 årene ble det montert utliggere og ført frem vann og strøm slik som i de andre havnene.


Sist oppdatert 2.10.18