Kristiansund Småbåtlag - SmåbåtbryggaTil forsiden


Småbåtbrygga

 
Kristiansund Småbåtlag, Småbåtbrygga, fikk av Stiftelsen UNI i desember 2007 innvilget kr. 50.000 til skifting av taket på "Småbåtbrygga"

Laget feiret i 2006 sitt 50 års jubileum og har siden starten i 1956 utviklet seg til å bli Kristiansunds største forening.


Småbåtbrygga brukes som klubbhus og festlokale og var opprinnelig kornlager for kornprodusentene i Sunndalen. Bygningen ble flyttet i begynnelsen av forrige hundreår til Vågen i Kristiansund hvor den ble brukt som saltlager. Redningsselskapet tok siden over, mens Småbåtlaget sikret seg eiendommen i slutten av 1980-årene. Brygga er i dag godt vedlikeholdt og i god forfatning, med ny bordkledning i nært samarbeid med Nordmøre Museum. Brygga er verneverdig, og det finnes ikke så mange av de flotte bryggene igjen i byen.


Imidlertid har tidens tann gjort seg gjeldende på taket, som nå må skiftes pga lekkasjer. Det er innhentet to alternative kostnadsoverslag på hhv. kr. 313.750 og kr. 643.750 inkl. mva. Alt tyder på at det siste alternativet vil bli brukt, for da kan man isolere og benytte øverste etasje i brygga.