Kristiansund Småbåtlag - StornaustetTil forsiden


Småbåtbrygga

Stornaustet.

Ernst Pedersen har også i år søkt på midler på vegne av Småbåtlaget.
Iflg. TK lørdag 18.02.12 har Stiftelsen UNI bevilget  25.000 kr til delfinansiering til skifte av taket på Stornaustet. Tidligere har Småbåtlaget skiftet ut bordkledning etter retningslinjer gitt av Nordmøre museum og Riksantikvaren.

Stornaustet er den eldste bygningen på Gomalandet (1742).
Nå er det taket som begynner å bli falleferdig, og Småbåtlaget ser at tiden er inne for å skifte ut taket med et nytt for å beskytte og bevare huskonstruksjonen under.

 


Sist oppdatert 19.02.12.