Kristiansund Småbåtlag - OppslagstavlaTil forsiden


Oppslagstavla & Info

Kontaktinformasjon

Kristiansund Småbåtlag

Freiveien 50

6512 Kristiansund

Mob         46 81 92 04 (OBS. i kontortiden se nedenfor)

Utleie av festlokalet  97638828

Gjestebrygge  91 15 87 88

Epost  kristiansund@smaabat.no

Hjemmeside : www.smaabat.no
 

Kontortid:     Tirsdager 16.00 - 20.00 og torsdager kl. 12.00 - 20.00

Daglig leder: Jonny Fevåg
.

Loggen

Her finner du Småbåtloggen for de siste årene 
 

Medlemskapet i Kristiansund Småbåtlag

 

PRISTARIFF FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

* = endringer på årsmøtet 8.03.17

 

Ytelse

Pris

Medlemsavgift  pr. år

 

 Kr.    400,-

Engangsavgift  båtplass 

”      3000,-

Båtplassavgift pr. år:

Båtplasser med utliggere på under 7 meter

Båtplasser med utliggere på   7 meter

Båtplasser med utliggere på   8 meter

Båtplasser med utliggere på 10 meter

 

 

"        500,- pr. breddemeter *

"        600,- pr. breddemeter  *

"        700,- pr. breddemeter  *

"       1100,- pr. breddemeter  *

Bøyeavgift under 20 fot

Bøyeavgift over 20 fot

 “         700,-  *

 ”         900,-  *
 

Vinter plass på sjøen 1/10 – 31/3

Under 35 fot

Over   35 fot

Over   45 fot

For ikke medlemmer kommer en avgift på kr 500,- i tillegg

 

”        3000,-

”        5000,-

”        7000,-
 

Vinterlagring på land 01.10. - 31.3.

Alle båter

Hvis båten ikke tas bort etter utløpet av avtalt leieperiode dobles leien etter 31.3. For ikke medlemmer kommer en avgift på kr 500,- i tillegg

 

”    300,- pr.  påbeg.mnd                                                                                 1800,- max
 

Opplag på land 01.04 - 30.09.

”       En mnd. gratis, deretter kr 300,- pr. påbeg. mnd.

Opplag i hus på Innlandet (01.10.-31.03)

”        300,-pr. mnd.

Kran/slipp leie opptil 30 fot

Kran/slipp leie over    30 fot

Ved opp/utsett av annet enn båt f.eks. motor kan beløpet bli høyere.

          350 opp / 350 ut

          450 opp/ 450 ut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplag på land i sommerperioden, opplag i hus på Innlandet, Kran/slipp leie samt leie av naust er kun for lagets medlemmer.

Det er dugnadsplikt i Småbåtlaget. 
Dette innebærer
15 timer for året, eventuelt frikjøp på kr 2.000,-. 
Dugnadsdager er tirsdag og torsdag  fra ca. kl 17:00 - 18:00. avh. av årstiden

Medlemmer som er over 70 og som har vært medlem i laget de 10 siste årene er fritatt for dugnadsavgift. Støttemedlemmer som er fritatt for dugnadsplikt har ikke rett til oppsett/utsett samt lagring av båt på land i våre havner, med mindre de deltar på dugnad etter gjeldende bestemmelser eller betaler dugnadsavgift, samt betaler den gjeldende sats for oppsett/utsett/lagring av båt, slik våre øvrige medlemmer gjør.

Når du som nytt medlem får tildelt båtplass må du ut med et innskudd for båtplass/utligger
avhengig av hvor stor båt du har. Utriggere skal være 80% av båtens lengde inntil 10m.

Dersom du du sier fra deg båtplassen innen 5 år får du tilbakebetalt hele innskuddet. 
Etter 5 år avskrives innskuddet slik at det etter 15 år står i null.

Innmeldingsskjema

Generell informasjon
Kontingenter og avgifter skal være betalt innen 1. mai. Husk også å melde fra om adresseforandring.

All henvendelse til laget skjer ved oppmøte på Småbåtbrygga eller over telefon 468 19 204 til følgende tider:

Tirsdag 16.00 - 20.00 og torsdag   12.00 – 20.00

Ønsker alle medlemmene en riktig god båtsesong!

Kristiansund Småbåtlag ble formelt stiftet 15. juni 1956 på Kafé Kristiansund av 23 ildsjeler.
I dag har Småbåtlaget over 900 medlemmer. 


Sist oppdatert 09.03.17