Kristiansund Småbåtlag - OppslagstavlaTil forsiden


Oppslagstavla & Info

Kontaktinformasjon

Kristiansund Småbåtlag

Freiveien 50

6512 Kristiansund

Mob         46 81 92 04 (OBS. i kontortiden se nedenfor)

Utleie av festlokalet  97638828 - første og 2 etasje

Gjestebrygge  91 15 87 88

Epost  kristiansund@smaabat.no

Hjemmeside : www.smaabat.no
 

Kontortid:     Tirsdager 16.00 - 20.00 og torsdager kl. 12.00 - 20.00

Daglig leder: Jonny Fevåg
.

Loggen

Her finner du Småbåtloggen for de siste årene 
 

Medlemskapet i Kristiansund Småbåtlag

 

PRISTARIFF FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

* = endringer på årsmøtet 27.02.18

 

Ytelse/pris

Pris

Medlemsavgift  pr. år

 

 Kr.    500,- *

Engangsavgift  båtplass 

”      3000,-

Innskudd:

Innskudd utliggere 5 meter  11 500,-
Innskudd utliggere 6 meter 12 500,-
Innskudd utligger  7 meter  14 000,-
  Innskudd utligger 8 meter: 16 500,-     Innskudd utligger 10 meter 29 000,-

 

 Båtplassavgift - plassleie pr. år: *

Båtens lengde inkludert badeplatform og/eller påhengsmotor, uten baugspyd ganger plassens bredde ganger en kvadratmeterpris på kr 88,-                                                  Eks: 6 meter båt plassbredde 3 m:
6 x 3 x 88,- = 1584,- i årlig leie

OBS min. lengde er 6 meter, samt utliggers lengde.

Leie av lokale Dunkarsundet Cafe           

1500,-  Kontakt Turid Furu telefon 976 49 125

Vinter plass på sjøen 1/10 – 31/3

Under 35 fot

Over   35 fot

Over   45 fot

For ikke medlemmer kommer en avgift på kr 500,- i tillegg

 

”        3000,-

”        5000,-

”        7000,-
 

Vinterlagring på land 01.10. - 31.3.

Alle båter

Hvis båten ikke tas bort etter utløpet av avtalt leieperiode dobles leien etter 31.3. 

 

”    300,- pr.  påbeg.mnd                                                                                 1800,- max
 

Opplag på land 01.04 - 30.09.      (sommeropplag)

”       En mnd. gratis, deretter kr 300,- pr. påbeg. mnd.

Opplag i hus på Innlandet (01.10.-31.03)

”        300,-pr. mnd.

Kran/slipp leie opptil 30 fot

Kran/slipp leie over    30 fot

Ved opp/utsett av annet enn båt f.eks. motor kan beløpet bli høyere.

          350 opp / 350 ut

          450 opp/ 450 ut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplag på land, opplag i hus på Innlandet, Kran/slipp leie samt leie av naust er kun for lagets medlemmer.

Det er dugnadsplikt i Småbåtlaget. 
Dette innebærer
15 timer for året, eventuelt frikjøp på kr 2.000,-. 
Dugnadsdager er tirsdag og torsdag  fra ca. kl 17:00 - 18:00. avh. av årstiden

Medlemmer som er over 70 og som har vært medlem i laget de 10 siste årene er fritatt for dugnadsavgift. Støttemedlemmer som er fritatt for dugnadsplikt har ikke rett til oppsett/utsett samt lagring av båt på land i våre havner, med mindre de deltar på dugnad etter gjeldende bestemmelser eller betaler dugnadsavgift, samt betaler den gjeldende sats for oppsett/utsett/lagring av båt, slik våre øvrige medlemmer gjør.

Når du som nytt medlem får tildelt båtplass må du ut med et innskudd for båtplass/utligger
avhengig av hvor stor båt du har. Utriggere skal være 80% av båtens lengde inntil 10m.

Innskuddet avskrives slik at det etter 10 år står i null.

Innmeldingsskjema

Generell informasjon
Kontingenter og avgifter skal være betalt innen 1. mai. Husk også å melde fra om adresseforandring.

Ved tildeling av båtplass, skal betaling av plassen være gjort før plassen kan tas i bruk.

All henvendelse til laget skjer ved oppmøte på Småbåtbrygga eller over telefon 468 19 204 til følgende tider:

Tirsdag 16.00 - 20.00 og torsdag   12.00 – 20.00

Ønsker alle medlemmene en riktig god båtsesong!

Kristiansund Småbåtlag ble formelt stiftet 15. juni 1956 på Kafé Kristiansund av 23 ildsjeler.
I dag har Småbåtlaget over 900 medlemmer. 


Sist oppdatert 3.12.18