Kristiansund Småbåtlag - Årsmøte 2013Til forsiden


Småbåtbrygga

 

 


Årsmøtet i Kristiansund Småbåtlag skal avvikles tirsdag 5. mars 2013 kl. 19.00

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 19. februar 2013.

Følgende valg skal skje på årsmøtet:

Valg av leder: Nåværende Karl Erik Eriksson

Styremedlem: Nåværende Hans M. Parelius

Styremedlem/sekretær: Nåværende Bernt Golmen

Varamedlemmer: Nåværende Willy Nordeide og Ove Reiten.

Nestleder Fritz Kristiansen og styremedlem Jan Grip er ikke på valg i 2013.

Revisorer: Nåværende: Nils G. Fjærvik og Kjell Ellingsen. Begge på valg

Festkomité: Nåværende: formann Roger Solli-Sæther, Svein Møst, Kåre Olsen, Sverre Pettersen, Johnny Skarpnes og Inge Gjøstøl. Alle på valg

Valgkomite: Nåværende: Svein Inge Hammervik, Frank Klinge og Ernst Pedersen Alle på valg

Har du forslag til kandidater kan du sende ditt forslag til et av medlemmene i valgkomiteen.

 

Med hilsen

Bernt Golmen (sekr.)

 

 


Sist oppdatert 22.11.12