Kristiansund Småbåtlag - Årsmøte 2014Til forsiden


Småbåtbrygga

 

 


Årsmøtet i Kristiansund Småbåtlag skal være 25. mars 2014

Årsmøtet skal behandle regnskap og beretning for 2013 samt budsjett og eventuelle forslag samt foreta valg for neste periode.

På årets årsmøte skal følgende valg foretas:

Valg av leder                                   nåværende Karl Erik Eriksson

Nestleder                                          nåværende Fritz Kristiansen

Styremedlem                                   nåværende Jan Grip

Varamedlemmer:                          nåværende Øyvind Kirkenes og Ove Reiten.

Sekretær                                            Oddvar Pedersen og styremedlem Bernt Golmen er ikke på valg i 2014.

Revisorer:                                          Nåværende: Nils G. Fjærvik og Kjell Ellingsen. Begge på valg

Festkomité:                                      Nåværende: leder Roger Solli-Sæther, Svein Møst, Kåre Olsen,  Sverre Pettersen, Johnny Skarpnes og Inge Gjøstøl. Alle på valg

Valgkomite;                                      Nåværende: leder Hans M. Parelius, Svein Inge Hammervik, Frank Klinge og Ernst Pedersen. Alle på valg.

 

Frist for forslag til årsmøtet er 11. mars 2014.
 

 


Sist oppdatert 15.01.14